blog

Dr. Földes Lászó: A homeopátia lehetséges működésének modern információ-fizikai elmélete

Szeretettel  meghívunk a MIHE  Kutatási Műhelyének következő INGYENES és ONLINE  alapkutatás fókuszú  előadására.

Ezen az eseményen a homeopátia egy értelmezéséről, lehetséges működési mechanizmusáról lesz szó, amelynek az alapjait az orosz Zsazskov professzor fogalmazta meg. Az ő közreműködésével alapította meg a Mantra Szabadegyetemet Dr. Földes László, aki azóta is vezeti ezt az intézményt.  Dr. Földes László széles körű ismerettel és nagy tapasztalattal rendelkező szakember, aki megismerteti hallgatóit  egy olyan homeopátia működés elmélettel, amely több évtizedes nemzetközi háttérrel rendelkezik. Mindez  egy jó alapot fog adni egy mélyebb beszélgetéshez a homeopátia hátteréről.

A homeopátia kapcsolatát az extra-pszichológiával és az alternatív fizikával, Dr. Földes László mestere, Prof. Dr. Artúr Zsazskov magyarázatai alapján értette meg. Ezt mutatja be ebben az előadásában, ahol olyan kérdésekre keresi a válaszokat, amelyek alapvetőek a homeopátia megértéséhez.

– Mi van a szerekben, amitől a hatásukat tapasztaljuk?

– Miért lehet a hasonlót meggyógyítani a hasonlóval?

– Mi történik a potenciálás alkalmával?

– Miért csak bizonyos potenciák hatékonyak?

Dr. Földes László

“Teljesen átlagos gyermekként nevelkedtem egy óbudai munkáscsaládban. A természetet mindig csodáltam, a természet-tudományok rendkívüli módon érdekeltek és volt bennem egyfajta segítség-nyújtási szándék – talán ezért készültem orvosnak már gyermekként is.

1980-1986 között jártam SOTE Általános Orvosi Karára. Az egyetemi évek alatt a Mentőszolgálatnál dolgoztam mentőautón és -helikopteren.

1992-ben akkori kollégáimmal (Prof. Dr. Szász Ilma, Petroff Mária, Dr. Janák Lajos, Joshi Bharat, Laár András) elkezdtünk szervezni egy átfogó parapszichológiai képzést Mantra Szabadegyetem néven, ami 1993-ban nyitotta meg kapuit.Egyetemi tanulmányaim megkezdése előtt egy évvel azért kezdtem el kínai medicinát tanulni – túl a kiváncsiságomon -, mert akkor ez még szigorúan tilos volt. Az alternatív gyógyítás iránti érdeklődésem az orvosi munkám végzése mellett is megmaradt, így természetgyógyászati és spirituális módszereket tanultam és alkalmaztam a betegellátásban.

1993-ban kerültem kollegiális és baráti viszonyba Prof. Dr. Artúr Zsazskovval, akivel közel tíz évig dolgoztam együtt. Tőle nem csak hatalmas mennyiségű tudásanyagot, de rengeteg személyes útmutatást és tanácsot is kaptam. A mai napig Őt tekintem példaképemnek.

A radionika elméletét és gyakorlatát Dipl. Ing. Harald Rauernál sajátítttam el, a Su Jok terápiát és a kínai medicinát Prof. Dr. Park Je Woo-tól tanultam Moszkvában és Cipruson. Írtam egy dolgozatot a radionikus kódok és a kínai medicina kapcsolatáról, amelyért a (volt) Szovjetunió (volt) Tudományos Akadémiája az “Alternatív medicina tudományok doktora” címet adományozta.

A homeopátiával 1992-ben ismerkedtem meg. A Magyar Homeopata Orvosi Egyesület tanfolyamain sajátítottam el az alapokat. A rendszerszerű homeopátiát pedig Dr. Rajan Sankarantól és Jan Scholtentől tanultam. Több alkalommal jártam homeopátia témájú konferenciákon Moszkvában, Amszterdamban és Paphoson (Ciprus).

Jelenleg a Mantra Alternatív Természettudományi Szabadegyetem és Intézetben alternatív módszerekkel történő betegellátással és ezek elméletének és gyakorlatának a tanításával foglalkozom.”

IDŐPONT: 2021. február 25. csütörtök 18-20 óra 

Az ONLINE előadás rövid összefoglalása:

A Mantra Szabadegyetem alapítójának és vezetőjének előadásában az orosz Artúr Zsazskov professzor elméletével és a homeopátia működésének négy fontos kérdésével foglalkozott.

A bevezető részben az információ fizika kialakulását és fontosabb elméleti részeit mutatta be.

Az anyag és az energia mellett az információ is egy fontos építőköve a fizikai világnak. Ezt egyelőre csak az alternatív fizika kutatói fogadják el. Az információ fizika megalkotóinak áttekintése után a biológus és információ elméleti tudós, Tom Stonier elméletét ismertette. Ennek fontosabb elemei:

A termodinamika 2. alaptörvénye szerint zárt rendszerben a rendszer belső rendezetlensége, entrópiája állandóan mindaddig nő, amíg be nem áll az egyensúlyi állapot. Egyensúlyi állapotban a rendszer entrópiája maximális. Az entrópia és a rendezetlenség egyenértékűségét Erwin Schrödinger tisztázta az életjelenségek kapcsán. Claude Shannon a telefonvonalak zajszintjének csökkentése közben jött rá, hogy a jel a hasznos adat és a zaj összessége. Neumann János tanácsára ezt a zajt az entrópiával feleltette meg és kimondta, hogy egy jel információ tartalma fordítottan arányos az entrópia mennyiségével. Ahova információ kerül, ott a rendezettség mértéke emelkedik, vagyis az információ munkát végez.

Az információnak Stonier szerint két fő típusa van:

  • A statikus információ, vagyis a szerkezeti információ leírja az objektumot, ezáltal megismerjük. A szerkezeti információ alapján felismerjük és le tudjuk utánozni, anélkül, hogy értenénk, hogy mi az.
  • A dinamikus információ az alkalmas vevő számára létező információ. Pl. egy előadás hallgatói másképp állnak fel a végén, van, aki értette, van, aki nem. Nem mindenki alkalmas vevő. De ennek olyan szerkezeti formában kell lennie, hogy vételre alkalmas lehessen.

Mind a kettő fontos: szerkezeti és dinamikus információ együtt.

  1. Mi lehet a homeopátiás szerekben?

Zszazskov elmélete szerint a homeopátiás (HP) szerekben nincs anyag és energia sincs. De van benne információ. Ez az, ami, ha bekerül egy szervezetbe, ott új rendet hoz létre. Új rendezettséget hoz létre, és ha ez sikeres, akkor egészséggé válik. A HP szerekben alapvetően információ van.

Az anyag és információ hatása közti különbség jól megmutatja a HP szerek jellegzetességét.

  • Anyaghatás: Ha szubtoxikus adagot veszek be, a szervezet hozzászokik, nem reagál. Ha icipici mennyiséget veszek be, nem történik semmi. Pl. egy dohányos egy nap alatt egy mérgező adagnyit szív el, de nem egyszerre, hanem apránként. Sok picit egymás után, így nem történik semmi, hozzászokik. Ha egyszerre nagyon sokat vesz be, az viszont mérgez, bajt okoz.
  • Információ hatás: pici információt, pl. HP szert egymás után sokszor beveszem. Ez újrarendez mindig, újra és újra. Ha kis mennyiséget adunk rendszeresen, azt lereagálja a szervezet, addig, amíg stabillá válik a gyógyhatás. Épp ellentétesen reagál a szervezet az információra, mint az anyagra.

Ha az információból egyszerre nagy adagot adunk, az pont ugyanolyan, mintha keveset vettünk volna be. Pl. Ha piros a lámpa, megállsz. Ha 30x annyi piros lámpa lenne, akkor is csak egyszer reagálnál. És fordítva is: az egyszerre bevett sok információ nem tud megmérgezni. Csak a hosszú időn keresztül sokszor bevett információ irányítja a szervezetet az egészség irányába.

  1. Miért lehet a hasonlót a hasonlóval meggyógyítani?

Ennek megértéséhez a víz másodlagos szerkezetét és annak elektromágneses jellemzőit kell megérteni. A víz molekula szerkezete H2O. A vízmolekulák egymás között igyekeznek rendezettséget kialakítani. A hidrogén elektronja a két molekula oxigén atomja között oszcillál, rezeg, így keletkezik az a hidrogénhíd, ami elektromágneses (EM) mezőt hoz létre. A hidrogénhidak rendszere hozza létre a víz másodlagos szerkezetét vagy klaszterszerkezetét. Mindenhol, ahol hidrogénhíd van, ott elektromágneses mező keletkezik. A testben a másik terület, ahol EM mező keletkezik, a fehérjék szerkezete.

Ha az egészet egyben, a teljes szervezet szintjén nézzük, akkor láthatjuk, hogy a testben megszámlálhatatlan ponton keletkezik EM mező. Ahol EM jön létre egy adott ponton, onnan egy gömbhéj mentén fénysebességgel távolodik. Ennek eredményeképpen a test és minden élőlény körül megjelenik egy EM mező. Ennek a szerkezete megegyezik a belső fizikai szerkezettel, mert a mezőt maga a test hozza létre. Mindannyiunknak más szerkezete van, ezért ez a mező is más.

A test EM mezőjének első nagy kutatója William Ross Adey anatómia és fiziológia professzor volt. A leghíresebb felfedezése az volt, hogy megállapította, hogy az emberi szervezet EM mezője képes válogatni a kívülről jövő EM jelek között. Ezt biológiai ablak néven írta le. A mező szelekciós képessége, az ablak azt jelenti, hogy vannak EM jelek, amiket beenged, és van, amit leárnyékol.

Kísérletekkel bizonyították, hogy egy rövid, intenzív jel be tudja törni az ablakot és belép. Az információtartalmát átadja, új rendet hoz létre. Intenzív, de rövid ideig tart, mint egy akut betegség.

Másik esetben kis intenzitással vezették rá a jelet az EM mezőre, de hosszan, sokáig. Ez esetben hosszú és tartós a jel: ezért lassan, de tör magának egy biológiai ablakot, és szintén átszervezi a működést. Ha csak egyszer jönne ez a jel, akkor szervezet be tudná gyógyítani ezt a sérülést, de mivel folyamatosan jön, ezért nem tudja begyógyítani.

A betegség helyén létrejön egy szerkezetváltozás, ami létrehozza a saját EM mezőjét és saját biológiai ablakkal rendelkezik, amik leárnyékolják az egészséges felől érkező jeleket. Nemcsak a betegség biológia ablakai árnyékolják le, hanem a beteg rész jeleit is leárnyékolja az egészséges felé. A beteg részből sem megy jel az egészséges felé. A betegség nem tud meggyógyulni, mert az egészséges jelek nem jutnak be, el vannak egymástól választva. Ez az információblokkolás. Csak akkor jöhet létre krónikus betegség, ha ez létrejön. A szervezet nem tud tenni ellene, magától nem tud meggyógyulni, mert nem tud róla. Az egészségesnek nincs tudomása arról, hogy mi történik a beteg részben.

Mi lehet ilyenkor a megoldás?

1)           Az egészséges jelek felerősítése az egészségesebb életmódra való áttéréssel. Mivel ez hosszú és tartós hatás, biológiai ablakokat fog nyitni, ahol az egészséges jel át tud törni és átrendezi.

2)           A betegségből az EM jelek kivezetése, tükrözése és visszajuttatása a szervezetnek. Bármilyen bonyolult a jel, azt tudom tükrözni, visszaadni, az ellentétes jelek kioltják egymást. Ez a biorezonencia alapja.

3)           A szervezet tájékoztatása a betegségről. A betegség egy kis darabját kiveszem, potenciálom és visszaadom a szervezetnek. Visszaadom a betegség adatait, vagyis tájékoztatom az egészséges részt, hogy mit kell csinálnia. Az az izopátia és ide tartozik a nozódák alkalmazása.

4)           Ha a betegség nem helyhez kötött, akkor a szervezetnek olyan anyagot adunk, amelyik hasonló reakciókat vált ki, mint a betegség maga. Ez a homeopátia. Azért tud a hasonló hasonlót gyógyítani, mert olyat adunk, ami az információblokkon belül van. Adok információt az egészséges résznek, hogy tudja, hogy mit kell csinálnia.

  1. A potenciálás

A potenciáláshoz a szimmetriát kell megérteni. A fizikában ez azt jelenti, hogy a dolgokat eltoljuk valamilyen irányba. Ekkor az információ két sajátosságát kell figyelembe vennünk:

1)           Az idő növelésével az információtartalom csökken. Ezért a szereket ismételni kell. Ráadásul ütemezetten kell ismételni. De úgy, hogy ne tudjon az információtartalom veszélyesen csökkenni.

2)           Ha egy dolgot elkezdünk növelni, csak úgy lehet a rendezettséget növelni, ha az információtartalom is nő. Hasznos munkával az információtartalom növelhető.  Ha egy anyagot elkezdünk hígítani, akkor a térben elkezdem szétteríteni úgy, hogy közben megtartja ugyanazt a rendezettséget, ami azt jelenti, hogy az információtartalom nő.

Vagyis az információfizika azt mutatja meg, hogy a potenciálással, a hígítással az adott szer információ tartalma nő.

  1. Miért csak bizonyos potenciák hatékonyak?

Tudjuk, hogy pl. a C 30 jó hatású. A C 31 miért nem? Pedig több benne az információ! Miért hatástalan? Minél magasabb a potencia, annál hatásosabbnak kellene lennie.

A fraktálelméletnek a kulcseleme az ismételten elvégzett átalakítás folyamata. Amennyiben egy képet egy bizonyos módon torzítunk, akkor egy idő után elveszíti a szerkezeti információját és felismerhetetlenné válik. Így a dinamikus tartalom is elvész, pedig csak a szerkezete változott meg. De ha kellő gyakorisággal elvégezzük ugyanazt a torzító műveletet, akkor egy idő után akár több száz vagy még több iteráció után visszaáll a szerkezeti tartalom és így a dinamikus tartalom is felismerhetővé válik.

A potenciálás során is valami hasonló történik, a műveletek fraktáljellegéből adódóan a szer felismerhetősége is ütemesen változik. Ütemes önhasonlóság! De két ütem között nincs önhasonlóság, nem ismerni fel, pedig magasabb volt az információtartalma, de csak akkor lehet ismét felismerni, amikor visszatért az eredeti szerkezeti információ.

Ez az oka, hogy miért csak bizonyos potenciákat használunk. Azokat, amelyeket a szervezet felismer.

——–

Földes Laci előadása nagyon széles új ismeretet adott, egy egészen új világba vezetett be bennünket. Mindvégig jól követhető és nagyon gondolatébresztő volt. Nem fedte le a homeopátia teljes gondolatkörét és biztosan sok további kérdést nyitott meg, de mindenféleképpen egy új aspektusból írta le a homeopátia működésének néhány fontos elemét.

__________________________________________________________________

Ez is érdekelhet: KÖVETKEZŐ ONLINE SZEMINÁRIUMUNK

Hilery DorrianKonvencionális daganatkezelés alatt álló betegek testi és lelki támogatása homeopátiával

2021. március 20-21. ONLINE

https://mihe.hu/szeminarium/

One Comment

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük